mile morskie na kilometry

1 mila morska ile to kilometrów [km]

Czy wiesz, ile kilometrów ma 1 mila morska?

Aby to policzyć musisz pomnożyć 1 milę morską przez współczynnik 1,852. W wyniku otrzymasz 1,852 kilometrów.

1 mila morska to 1,852 kilometrów

Jeżeli chcesz przeliczyć mile morskie na metry, uzyskany wynik 1,852 [km] musisz jeszcze pomnożyć przez 1000.

1 mila to 1852 metrów

W systemie miar angielskich funkcjonują mile morskie angielskie.

Jak przeliczyć mile morskie angielskie na kilometry?

Aby to policzyć, musisz pomnożyć 1 milę morską angielską przez współczynnik 1,853184. W wyniku otrzymasz 1,85 kilometrów.