mile morskie na kilometry

10 mil morskich ile to kilometrów [km]

Czy wiesz, ile kilometrów ma 10 mil morskich?

Aby to policzyć musisz pomnożyć 10 mil morskich przez współczynnik 1,852. W wyniku otrzymasz 18,52 kilometrów.

10 mil morskich to 18,52 kilometrów.

Jeżeli chcesz przeliczyć mile morskie na metry, uzyskany wynik 18,52 [km] musisz jeszcze pomnożyć przez 1000.

10 mil to 18520 metrów

W systemie miar angielskich funkcjonują mile morskie angielskie.

Jak przeliczyć mile morskie angielskie na kilometry?

Aby to policzyć, musisz pomnożyć 10 mil morskich angielskich przez współczynnik 1,853184. W wyniku otrzymasz 18,53 kilometrów.