mile morskie na kilometry

20 mil morskich ile to kilometrów [km]

Czy wiesz, ile kilometrów ma 20 mil morskich?

Aby to policzyć musisz pomnożyć 20 mil morskich przez współczynnik 1,852. W wyniku otrzymasz 37,04 kilometrów.

20 mil morskich to 37,04 kilometrów.

Jeżeli chcesz przeliczyć mile morskie na metry, uzyskany wynik 37,04 [km] musisz jeszcze pomnożyć przez 1000.

20 mil to 37040 metrów

W systemie miar angielskich funkcjonują mile morskie angielskie.

Jak przeliczyć mile morskie angielskie na kilometry?

Aby to policzyć, musisz pomnożyć 20 mil morskich angielskich przez współczynnik 1,853184. W wyniku otrzymasz 37,06 kilometrów.