artykuły

Jak nauczyć dzieci w szkole korzystania z linijki metrycznej

Prosty plan lekcji na temat nauki umiejętności odczytywania linijki metrycznej przez uczniów

Do tej lekcji nauki posługiwania się linijką metryczną każdy uczeń będzie potrzebował linijki z milimetrami i centymetrami (lub można mieć jedną linijkę na dwóch uczniów), kilka przedmiotów do zmierzenia dla uczniów, ołówki i notatniki.

Rozpocznij lekcję prosząc uczniów, aby spojrzeli na swoje linijki i znaleźli stronę, która mierzy centymetry i milimetry. Strona ta powinna być skierowana do góry, aby uczniowie mogli z niej korzystać. ( To będzie prawdą, jeśli masz linijki, które mają cale po jednej stronie i centymetry po drugiej). Wyjaśnij uczniom, że pomiary z centymetrami i milimetrami są bardzo podobne do pomiarów z calami. Przeanalizuj, jak zmierzyć obiekt, zwłaszcza począwszy od punktu zerowego i dokonując pomiarów w poprzek. Ponadto, będziesz chciał przypomnieć im, że rzeczy nie zawsze mierzą idealnie – obiekt może mieć długość 2 i 3/4 cala, a nie tylko 3 cale.

Na koniec, powiedz uczniom, że 1 centymetr ma 10 milimetrów. Dlatego też, jeśli coś nie jest dokładną ilością centymetrów, można użyć punktów dziesiętnych, aby pokazać, ile centymetrów i ile milimetrów ma obiekt taki jak 3,4 cm lub 5,6 cm.

Lekcja i praktyka

Podczas tej lekcji poprosimy uczniów, aby zmierzyli te same przedmioty i porównali, jakie pomiary otrzymali pozostali uczniowie. Zanim uczniowie zaczną mierzyć, trzeba będzie pokazać im plakat z linijką metryczną i pokazać im jak odczytywać milimetry i centymetry. Umieść rysunek linijki na tablicy kredowej i narysuj linię do 3 cm i 4 mm. (Linia ta będzie znacznie większa niż 3 cm 4 mm, a linijka zostanie powiększona, tak aby wszyscy uczniowie mogli to zobaczyć).

Pokaż uczniom, jak zacząć od znaku centymetrowego, który jest najbliżej końca linii, a następnie zliczaj małe milimetrowe kreski, aby uzyskać wynik pomiaru. Pokaż również, jak zapisać ten pomiar jako 3,4 cm lub 34 mm lub 3 cm lub 3 cm i 4 mm. Możesz narysować kilka linii i ćwiczyć za pomocą dużej linijki, dopóki nie uznasz, że uczniowie rozumieją ten proces.

Następnie poproś uczniów, aby zmierzyli te same przedmioty własnymi linijkami, takimi jak szerokość i długość ich biurek lub różnych podręczników. Wszystko, do czego wszyscy uczniowie mają dostęp jest jednakowe, będzie działać w tym ćwiczeniu. Będziesz w stanie uzyskać dokładny pomiar i sprawdzić, czy uczniowie mierzą prawidłowo. Kiedy uczniowie uzyskają pomiar, poproś ich o zapisanie go do notatnika na jeden z trzech sposobów, które im pokazałeś i na tyle wyraźnie, aby można było szybko poruszać się po sali lekcyjnej, aby sprawdzić, czy uczniowie mierzą prawidłowo, czy nie.