mile na kilometry

1 mila ile to kilometrów [km]

Czy wiesz, ile kilometrów ma 1 mila?

Aby to policzyć musisz pomnożyć 1 milę przez współczynnik 1,61. W wyniku otrzymasz 1,61 kilometrów.

1 mila to 1,61 kilometrów

Jeżeli chcesz przeliczyć mile na metry, uzyskany wynik 1,61 [km] musisz jeszcze pomnożyć przez 1000.

1 mila to 1610 metrów

W systemie miar angielskich oprócz cali funkcjonują jeszcze stopy.

Jak przeliczyć ile mil to ile stóp?

Aby to policzyć, musisz pomnożyć 1 milę przez współczynnik 5280. W wyniku otrzymasz 5280 stóp.

1 mila to 5280 stóp.

Recent search terms: